Tomt

Vi har kjennskap til markedet når det gjelder tomt.

Beregning av tomteverdien for en fritt omsettelig tomt er sammensatt av flere faktorer. Viktige parametre er:

  • Eiendommens beliggenhet
  • Tomtens reguleringsformål
  • Tomteutnyttelse
  • Markedsmessig situasjon

Formålet til eiendommen kan benyttes til å avgjøre hvor høy leie man kan forvente å få for lokalene etter salgspris pr. kvm boligareal. En viktig faktor er tilbud og etterspørsel i markedet på det tidspunktet eiendommene skal realiseres. Vi har god kjennskap til markedet gjennom oppdrag og samarbeid med de fleste aktører i eiendomsbransjen.