Tetthetskontroll bygning

Vi hjelper deg å tilfredsstille de strenge kravene under byggeprosessen.

Forskriftskrav

Byggeforskriftene setter krav til bygningers tetthet. Måling er inntil videre ikke obligatorisk. Utførende må dokumentere at bygget tilfredsstiller krav til tetthet. Dette gjøres ved preakseptable løsninger jfr. byggdetaljblad og tekniske godkjenninger o.l., eller analyse (tetthetskontroll).

Luftlekkasjer er den vanligste formen for uønsket energitap, og tetting av disse fører ofte til store besparelser.

Gjennomføring av tetthetskontroll

Takst-Forum Trøndelag AS har utstyr og er sertifisert til å utføre tetthetskontroll av bygg og å påvise lekkasjepunkter. Dette utføres raskt og effektivt ved “Blower Door”-systemet, lufthastighetsmåler og bruk av infrarødt kamera (termografering). Målinger foretas ved ulike trykkforskjeller og et gjennomsnitt ved 50 Pascal undertrykk fastlegger grunnlaget for beregning av lekkasjetallet. Datamaskinen styrer hele måleprosessen og beregner også automatisk lekkasjetallet, hvilket kvalitetssikrer resultatet.