VANNSKADE

Vannskade

I gjennomsnitt vil alle boliger oppleve en vannskade hvert 20. år.

En vanlig skade

I vår hverdag som takstmenn registreres det daglig store vannskader. Eldre installasjoner er mer utsatt enn nye, men det kan også skje på nyere anlegg. Slanger og pumper til vaskemaskiner er for eksempel ofte årsak til vannskader.

Forurensing av inneklima

Utover store råteskader fører også fuktskader til forurensing av inneklimaet i form av helseskadelige avgasser fra fuktige materialer, i tillegg til spredning av muggsoppsporer i inneluft.

Vannskader kan ofte føre til høye kostnader og store omfang. Ved montering av vannsikre avstengningsventiler og lignende anlegg vil en eventuell lekkasje kunne registreres raskt og skadeomfang begrenses vesentlig.