Byggoppfølging

Sikrer dine rettigheter ved overtakelse av bolig, leilighet eller nybygg.

Hvorfor byggoppfølging?

Vi ønsker å være tilstede med uanmeldte befaringer under byggeprosessen for å kontrollere utførelser som senere blir innebygd og skjult. Vi vet gjennom vårt arbeide at uavhengig kontroll kan sikre byggherre/kjøper mot uheldige utførelser som senere gir skader.

Dessuten har kjøper rett på å få arbeidet utført etter gjeldende standarder, og disse kjenner sjelden kjøper godt nok.

Vi tilbyr

Takst-Forum Trøndelag AS har nødvendige godkjenninger og kompetanse til å utføre:

  • Søknader til kommune og husbank
  • Tegning/prosjektering av boliger, tilbygg, påbygg og garasjer

Kvalitetskontroll

På grunn av vår status som uavhengig kontrollør, blir vi benyttet til å vurdere skader i forbindelse med blant annet tvistesaker. Dette betyr at vi er spesielt oppmerksom på byggdetaljer som betyr svært mye for å unngå skader. Forhold som ikke koster mer under byggeprosessen å passe på, men som er viktig for vedlikeholdsarbeidene på lang sikt.