NÆRING

Næring

Vi bistår med verditakst for næringsbygg.

Næringseiendommer eller forretningsrelaterte eiendommer har i senere år hatt en utviklingstendens som har ført til at bedrifter fusjonerer oftere enn før. Omstrukturering eller konkurser blant bedrifter fører med seg så vesentlige endringer av eiendommens bruk at man har måttet vurdere eiendommen på nytt.

Verditakst på næringsbygg sikrer høyest mulig avkastning ved salg og leie.

Stort omfang

Omfanget av skader på bygninger i Norge er betydelig, og årlig går store beløp til å utbedre skader som skyldes dårlig utførelse og mangelfullt vedlikehold. Å vente med utbedringer og vedlikeholdsarbeider til skader har oppstått, krever høy utbedringsberedskap og store disponible økonomiske midler.

Vi registrerer og vurderer tilstanden til næringsbygget eller deler av det, og resultatet av dette danner en basis for økonomiske beregninger eller arbeider.

Tilstandsrapporter brukes som grunnlag for flere ulike formål, for eksempel:

  • Kjøp og salg av eiendommer
  • Planlegging av ombygging og vedlikeholdsplan
  • Ferdigbefaring
  • Garantibefaring
  • Taksering