NATURSKADE

Naturskade

Sikrer dine rettigheter ved forsikringssaker.

Hva er naturskade?

Naturskade er skade på ting som direkte skyldes for eksempel:

  • Skred
  • Storm
  • Flom
  • Stormflo
  • Jordskjelv

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade.

Taksering – Forsikring

Takseringer blir organisert og betalt av forsikringsselskapet, og skadene vil vanligvis bli besiktiget av en takstmann oppnevnt av forsikringsselskapet. Takstene blir skjematisk oppstilt og det er svært viktig at takstmann kjenner regelverket og skjematur.

Takst-Forum Trøndelag AS har flere takstmenn godkjent av Naturskadepoolen og lang erfaring med naturskader.