INNEKLIMA / MUGGSOPP

Inneklima / muggsopp

Tenk på helsen og kontroller inneklimaet.

Muggsopp

Alle vet at fukt og muggsopp ikke er bra for helsa. Årsaken til fukt-og muggskader kan være kompliserte og sammensatte av flere forhold:

 • Utette bad
 • Rørlekkasjer
 • Fuktvandring gjennom grunnmur/kjellergulv
 • Inndriv av nedbør
 • Taklekkasjer og kondens

Det kreves derfor gode, byggtekniske kunnskaper og tilsvarende innsikt i fuktmekanikk for kartlegging av eventuelle fukt- og muggproblem i en bygning.

Risikokonstruksjoner

Vi kan bygningsteknikk og kjenner risikokonstruksjonene:

 • Våtrom – påført membran er ingen garanti for vanntett konstruksjon. Med fuktmålerutstyr kan det avdekkes ukjente skader med stort omfang.
 • Krypkjeller – alt for mange har en krypkjeller uten inspeksjonsmulighet. Ofte mangler forsvarlig avlufting av krypkjelleren samtidig som det ikke er fuktsikring mot grunn. Pga. dette vil det være høy luftfuktighet i kryprommet med påfølgende skadeutvikling.
 • Utforede kjellervegger og oppforede kjellergulv – hører også med til skadeutsatte konstruksjoner grunnet kondens og svikt i drenering.
 • Skråtak uten lufting – ofte er det innredet soverom og loftstue som fra opprinnelsen ikke var tilrettelagt for innredning.

Hva blir kontrollert?

Fra mistanke om problem/skade til avklaring, kan vi være din støttespiller med hjelp til bl.a;

 • Byggteknisk gjennomgang
 • Fuktmålinger
 • Luftprøver
 • Gass og partikkelprøver
 • Utbedringstiltak og kostnadsoverslag