Garantibefaring / overtakelseskontroll

Sikrer dine rettigheter ved overtakelse av bolig, leilighet eller nybygg.

Hvorfor bistand når alt er nytt?

Aller helst vil vi være tilstede med uanmeldte befaringer under byggeprosessen for å kontrollere utførelser som senere blir innebygd og skjult. Vi vet gjennom vårt arbeid at uavhengig kontroll kan sikre kjøper mot uheldige utførelser som senere gir skader.

Dessuten har kjøper rett til å få arbeidet utført etter gjeldende standarder, og disse kjenner sjelden kjøper godt nok.

Visste du dette?

Det som ikke dokumenteres av synlige feil i overflater, eksempelvis hakk i parkett eller mangler ved selve overtakelsesforretningen, blir ansett som akseptert og vil følgelig være vanskelig å reklamere for senere.

Dette betyr at overtakelsestidspunktet er særdeles viktig.