SOPP OG RÅTE

Sopp og råte

Skadelige sopper etablerer seg raskt og kan forårsake betydelige skader.

Forebyggende tiltak

Det skal lite til for at skadelige sopper etablerer seg og forårsaker betydelige skader. I sameier eller borettslag er det vanligvis ikke faglig kompetanse på dette, og det er heller ingen rutiner som kontrollerer fellesarealene for disse problemene.

Med en grundig tilstandsrapport kan man derfor unngå at store verdier går tapt.

Oppdag problemene i tide

Som oftest utvikler råte- og insektskader seg over tid uten at huseier vet om det. Dette kan føre til store skader og store utgifter. Ved å foreta en forebyggende kontroll kan du unngå dette på en rimelig måte.

Vi anbefaler en grundig gjennomgåelse av kjeller og/eller loft. Deretter kan vi legge opp årlige kontroller for å sikre deg mot nye angrep.

Kjeller og loft er spesielt utsatt

Vet du hva som skjuler seg bak rotet i kjelleren eller på loftet?

Fukt og manglende vedlikehold fører lett til etablering av skadelige sopper og treskadeinsekter.