LEILIGHET

Leilighet

Gir trygghet i kjøp og salg av leiligheten.

Når det gjelder det byggtekniske, undersøker vi alle rom i leiligheten, og alle tilgjengelige flater vil bli vurdert. Kosmetiske avvikende forhold som ikke har vesentlig konstruksjonsmessig betydning, vil ikke alltid bli tillagt betydning. Våtrom vil bli tillagt spesiell vurdering.

Undersøkelser ved flere nivå

Vi utfører også undersøkelser på høyere nivåer dersom det er nødvendig, det vil si nivå 2 eller 3. Vanligvis kontrolleres kun innvendige arealer. For eksempel ​​i sameier der eier av leiligheten også er juridisk ansvarlig for fellesarealer, anbefaler vi sterkt en kontroll av disse i tillegg. Dette må imidlertid bestilles spesielt.