Eiendom

Vi tilbyr konsulenttjenester innen eiendom både mot profesjonelle utbyggere, entreprenører, meglere, privatpersoner og øvrige aktører som trenger bistand knyttet til fagfeltet eiendom. Med 20 års erfaring fra de fleste felt innen eiendomsmegling, sikres en helhetlig forståelse av problemstillinger og evne til å løse oppgavene knyttet til oppdraget smidig, presist og effektivt. Ta kontakt for en nærmere avklaring av ditt behov.

Tjenester

Bistand til å dele en eiendom i flere bruksenheter etter eierseksjonslovens regelverk.

Bistand til å opprette ny eiendom både på og under grunn.

Bistand til sammenslåing av flere eiendommer til en eiendom.

Gjennomføring av grensejustering eller arealoverføring mellom eiendommer.

Utforming og tinglysing av rettigheter mellom eiendommer eksempelvis rettigheter knyttet til vei, vann og avløp, borett, byggegrense m.m.

Sletting av tinglyste rettigheter som ikke lenger har en funksjon.