Eiendom

Vi tilbyr konsulenttjenester innen eiendom både mot profesjonelle utbyggere, entreprenører, meglere, privatpersoner og øvrige aktører som trenger bistand knyttet til fagfeltet eiendom. Med 20 års erfaring fra de fleste felt innen eiendomsmegling, sikres en helhetlig forståelse av problemstillinger og evne til å løse oppgavene knyttet til oppdraget smidig, presist og effektivt. Ta kontakt for en nærmere avklaring av ditt behov.

Tjenester

Bistand til å dele en eiendom i flere bruksenheter etter eierseksjonslovens regelverk.

Bistand til å opprette ny eiendom både på og under grunn.

Bistand til sammenslåing av flere eiendommer til en eiendom.

Gjennomføring av grensejustering eller arealoverføring mellom eiendommer.

Utforming og tinglysing av rettigheter mellom eiendommer eksempelvis rettigheter knyttet til vei, vann og avløp, borett, byggegrense m.m.

Sletting av tinglyste rettigheter som ikke lenger har en funksjon.

Kontroll av salgs- og kontraktdokumenter knyttet til nye boligprosjekter.

I perioder med stor aktivitet eller som følge av redusert bemanning, så kan det oppstå behov for bistand til å løse forefallende eller spesifikke arbeidsoppgaver for kortere eller lengre engasjement.

Et knippe referanseprosjekt

Selvaag Bolig bistås med deling på og under grunn, etablering av rettigheter og seksjonering.

Et flott prosjekt bestående av 6 byggetrinn med boliger og forretningsvirksomhet. Hvor utbygger bistås med sammenslåing, deling av sameier på grunn og parkeringsanlegg som anleggseiendommer, samt ivaretakelse av kryssende rettigheter.

Seksjonering av større leilighetskompleks under bygging

Et av oppdragene som har inneholdt sammenslåing av eiendom, seksjonering og prosjektbistand.

Flotte leiligheter i Sjetnemarka med gjennomtenkte planløsninger og kort byggetid, som oppføres av erfaren utbygger.

Søtberget på Opphaug, en sak med «alt»: Deling, sammenslåing, grensejustering, opprydding i tinglyste rettigheter, seksjonering.

Seksjonering av større leilighetskompleks under bygging.

Selvaag Bolig bistås med deling på og under grunn, etablering av rettigheter og seksjonering.