Verdi

Synliggjør verdiene

Vi er opptatt av å levere verditakster som synliggjør riktig verdi. Som en uavhengig tredjepart skaper vi trygghet og forutsigbarhet for deg.

Verditaksering av boliger, leiligheter eller eiendommer er ofte ønskelig i forbindelse med finansiering, omsetning, avhending og regnskap/økonomi. Vi foretar en generell vurdering av tilstanden for å kunne gi en mest mulig riktig verdifastsettelse av eiendommen. Innvendige og utvendige arealer blir derfor besiktiget.

Vi utfører verditakst på følgende områder:

  • Næringsbygg
  • Landbruk
  • Tomt