Tørt bygg

Uttørking av bygg blir sjelden tilstrekkelig om den ikke planlegges.

Økt fare for sopp og råte

Fuktskader på nybygg skyldes at byggematerialer, som regel betong, trevirke, isolasjon og platekledninger, ikke er tilstrekkelig tørre før de kles inn bak tette sjikt.

Mangelfull uttørking av materialene før de lukkes inn i konstruksjonen, øker faren for dannelse av råtesopp, mugg og andre mikroorganismer. Kort byggetid og mangelfull beskyttelse under lagring av bygningsmaterialer og ved oppføring av bygninger er vanlige årsaker.

Riktig utstyr og prosedyrer

Med dagens korte byggetider og tette konstruksjoner er det sjelden at uttørkingen blir tilfredsstillende uten planmessige tørketiltak som følges opp med kontrollmålinger. For at fuktigheten ikke skal føre til skader, må den tørkes ut. I byggeprosessen er det derfor viktig å tenke avfukting – ikke oppvarming.

Varme fjerner ikke fukt! Et tørt bygg gir det beste grunnlaget for et godt inneklima.

Byggeforskriftene stiller strenge krav til fuktighet i bygg, og for å kunne overholde disse kravene må entreprenøren planlegge hvordan bygget skal dekkes til og tørkes ut.

Takst-Forum Trøndelag har lang erfaring som en uavhengig tredjepartskontrollør. Vi tilbyr prosjektering og utleie av nødvendige avfuktere og fuktkontroll. Måleprotokoll blir utarbeidet for hele tørkeperioden.