Miljøprofil

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, og er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Takst-Forum Trøndelag AS er sertifisert som Miljøfyrtårn siden november 2021, og jobber kontinuerlig med å befeste sin posisjon som en miljøbevisst bedrift. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU og sidestilles med f.eks. EMAS og ISO 14001. Miljøfyrtårn skiller seg ut fra de andre miljøledelsessystemene ved å ha predefinerte bransjekriterier for indre og ytre miljø for ulike bransjer.

Klima og Miljørapport
Takst-Forum Trøndelag AS sin klima- og miljørapport kan fås i PDF-format ved forespørsel.