SKADE

Skade

Når man eier en bolig, må man regne med at man kan bli utsatt for skade på eiendommen. For å kunne si noe om omfanget på skaden og utarbeide et kostnadsoverslag, er det nødvendig med en skadetakstmann. Med en skadetakstmann får man en uavhengig tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer at skadeomfanget blir kartlagt og beskrivelsen av utbedringen blir utarbeidet.

Trygt med takst-forum

Vi kjenner lovverket og byggemetoder slik det er i dag og slik det var da bygningen ble oppført. Dette er viktig for rapporten ved for eksempel tvistesaker i forbindelse med kjøp og salg, regressmuligheter etc.