NYBYGG

Nybygg

Bygningskontroll forebygger feil og mangler.

Det finnes flere feller å gå i når man skal bygge eller kjøpe et nybygg. At bygget er nytt er ikke nødvendigvis en forsikring mot feil og mangler.

Byggenæringen gjør feil på byggeplassene for hele 15 milliarder kroner per år. Nå skal det derimot straffe seg å slurve på byggeplassen. Etter forslag i ny lov kan foretak få opp til 400 000 kroner i overtredelsesgebyr om det står ansvarlig for alvorlige byggefeil.

Bygningskontroller utført av en profesjonell og uavhengig tredjepart på kritiske områder vil kvalitetssikre utførelsen, noe som også vil redusere konfliktnivået og være positivt for alle parter.

Forbrukerne lider

Forbrukerrådet mottar hvert år 10 000–12 000 henvendelser om boligproblemer, og disse avdekkes ofte i etterkant av byggeprosjektene. Oppdages feilene etter fem år, kan ikke forbrukerne reklamere etter dagens bustadoppføringslov.

En ting er nyoppførte boliger med synlige feil. Problemet er imidlertid at byggefeil kan dukke opp som skader etter en del år, ofte når reklamasjonsfristene og garantiene har utløpt. Ting som ikke ble oppfattet som feil i begynnelsen, kan vise seg å være det etter som tiden går.