Radonmåling

Nye radonkrav for utleieboliger fra 2014

Ta kontakt for måling

Alle skoler, barnehager og utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. For å finne ut om kravene er oppfylt, er det i de fleste tilfeller nødvendig å gjøre en radonmåling. Vi er nå inne i målesesongen 2013/2014, og det holder at målingene er gjort innen midten av april 2014.

Dersom det etter måling viser seg at nivåene er over tiltaksgrensen, må det kunne dokumenteres at tiltak er gjennomført eller at prosess er i gang for å iverksette tiltak.

Å stille krav til radonnivå i utleieboliger er nytt. Når det gjelder skoler og barnehager er kravene i strålevernforskriften en styrking av allerede gjeldende regulering i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

En radonmåling tar to minst måneder, og den skal gjøres i vinterhalvåret, det vil si i perioden fra midten av oktober til midten av april.